Berichten

  • WAT.                Vriendenkring
  • WAAR.             Nijmegen
  • VOOR WIE     Voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die een normale tot hoge            intelligentie hebben

De Vriendenkring Nijmegen is een project voor mensen met ASS die een normale tot hoge intelligentie hebben

Samen is leuker dan alleen. Wil jij vrienden hebben? Wil jij een vriend zijn? Dat is soms erg lastig als je autisme hebt… maar jij bent niet de enige die dat moeilijk vindt.

De Vriendenkring Nijmegen is een project voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die een normale tot hoge intelligentie hebben. Mensen met ASS hebben vaak moeite met contact maken en deze sociale contacten te onderhouden. Voor hen is het hebben van vrienden niet altijd vanzelfsprekend. De Vriendenkring biedt hier uitkomst.

Vriendengroepen
De Vriendenkring Nijmegen bestaat uit verschillende vriendengroepen die zijn samengesteld op basis van de persoonlijkheid en interesses van de deelnemers. Deelnemers aan een vriendenkring bouwen een vriendschappelijke band met elkaar op en ondernemen samen leuke activiteiten. Het hebben van sociale contacten en plezier maken met elkaar staan centraal.

Begeleiding
De vriendengroepen (kringen) worden begeleid door studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Binnen hun opleiding lopen zij stage als begeleiders van dit project en doen zo praktijkervaring op. De stagiaires begeleiden de deelnemers van een vriendengroep bij het plannen van activiteiten en de uitvoering hiervan. Daarnaast zorgen zij ervoor dat het contact binnen de groep goed verloopt. Zij zijn het aanspreekpunt voor de deelnemers wanneer er vragen of opmerkingen zijn.

Verschillende activiteiten
Bij het maken van een planning wordt er rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van iedere deelnemer. Zij kiezen zelf de activiteiten die ze willen doen met hun Vriendenkring. De stagiair(e)s structureren de gesprekken en helpen hen bij het maken en uitvoeren van de planning. De activiteiten kunnen heel divers zijn: samen spelletjes doen, film kijken, samen eten of bijvoorbeeld gezellig bowlen.

Heb je interesse in deelname aan de Vriendenkring Nijmegen, neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Op basis van de informatie uit het intakegesprek wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor deelname en bij welke vriendenkring jij past.

Contactpersonen
Liesbeth Bouwman
l.bouwman@meegeldersepoort.nl
06-10010273

Bindkracht 10
Dhr. P. van Hoof
peer.vanhoof@bindkracht10.nl
06-23928429

De-Vriendenkring-Informatiefolder